Screenshot 2020 02 18 at 10.46.25

Stor endring i selvtillit

Da jeg møtte Anne var hun en veldig, veldig redd dame og ikke flink til å få venner. Så da vi introduserte Anne til syklene, var det som å se en annen dame- en så enorm forandring i selvtilliten hennes. Hun kan bare ikke vente med å komme seg til sykkelen og treffe de andre beboerne. Noe jeg for tre måneder siden aldri ville trodd skulle skje. (illustrasjonsbilde)

Zoe Prince, aktivitets-assistent på Sunrise of Winchester, UK

Fysiske fordeler

Det er åpenbare fysiske og helsemessige fordeler, inkludert økt appetitt, bedre søvnkvalitet, forbedret bevegelighet, færre fall, reduksjon i overvekt, reduksjon i fysisk smerte, og i noen tilfeller mindre behov for medisiner.

Appetitt
Søvn
Mobilitet
Fall
Overvekt
Smerter
Medisinering

Mentale og kognitive fordeler

Det er signifikante mentale- og kognitive fordeler som minneframkalling, mestringsfølelse, tilfredshet, reduksjon i angst og depresjon, samt reduksjon i utagerende adferd. 

Minneframkalling
Mestringsfølelse
Tilfredshet
Psykisk velvære
Angst/Depresjon
Utagerende adferd

Sosiale fordeler

En tredje gruppe med fordeler omhandler det sosiale aspektet. Fordelene kommer til syne gjennom økt sosial tilknytning, inspirasjon for beboere, ansatte og pårørende.

Økt sosialisering
Inspirasjon (beboere, ansatte, pårørende)

Arbeidsmiljø

I tillegg til de ovennevnte fordelene for syklistene, viser data fra Road Worlds for Seniors 2019 en generell økning i arbeidsglede, selvtillit og motivasjon for ansatte som jobber på institusjoner som deltar. Det er også positive ringvirkninger som kommer samfunnet til gode; Noen steder har de eldre syklet for å samle inn penger til veldedige formål. 

Adjust cookies
Essential cookeis
Session cookies,
Performance cookies
Google Analytics,
Functional cookies
Targeting cookies
By using this website you accept the use of cookies. Set preferences or close this message