Screenshot 2020 02 18 at 10.46.25

Stor endring i selvtillit

Da jeg møtte Anne var hun en veldig, veldig redd dame og ikke flink til å få venner. Så da vi introduserte Anne for syklene, var det som å se en annen dame- en så enorm forandring i selvtilliten hennes. Hun klarer nesten ikke å vente med å komme seg til sykkelen og treffe de andre beboerne. Noe jeg for tre måneder siden aldri ville trodd skulle skje. 

Zoe Prince, aktivitets-assistent på Sunrise of Winchester, UK
Skjermbilde 2022 05 23 kl. 15.27.27

Tusenvis av filmer - milloner av minner

Motivasjon er nøkkelen for å oppnå en varig endring- uavhengig av alder og funksjonsnivå. Motiview er utviklet for å fremkalle minner, stimulere til samtale og skape mestringsfølelse.

Det globale filmbiblioteket er bygget opp av lokale filmer som henter fram gamle minner og skaper nye. Motiview er motivasjonsteknologi, designet for å øke fysisk aktivitet, psykisk velvære og sosialt fellesskap for eldre mennesker. Man kan bruke spesialtilpassede treningssykler eller annet treningsutstyr sammen med filmene.

Motiview er utviklet i tett relasjon med helsesektoren basert på et eksisterende behov og bidrar til økt fysisk aktivitet i hverdagen. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og kognitivt stimuli gir en større effekt enn de enkelte aktivitetene hver for seg.

Les mer om Motiview på produktets hjemmeside.

Fysiske fordeler

Det er åpenbare fysiske og helsemessige fordeler, inkludert økt appetitt, bedre søvnkvalitet, forbedret bevegelighet, færre fall, reduksjon i overvekt, reduksjon i fysisk smerte, og i noen tilfeller mindre behov for medisiner.

Appetitt
Søvn
Mobilitet
Fall
Overvekt
Smerter
Medisinering

Mentale og kognitive fordeler

Det er signifikante mentale- og kognitive fordeler som minneframkalling, mestringsfølelse, tilfredshet, reduksjon i angst og depresjon, samt reduksjon i utagerende adferd. 

Minneframkalling
Mestringsfølelse
Tilfredshet
Psykisk velvære
Angst/Depresjon
Utagerende adferd

Sosiale fordeler

En tredje gruppe med fordeler omhandler det sosiale aspektet. Fordelene kommer til syne gjennom økt sosial tilknytning, inspirasjon for beboere, ansatte og pårørende.

Økt sosialisering
Inspirasjon (beboere, ansatte, pårørende)

Arbeidsmiljø

I tillegg til de ovennevnte fordelene for syklistene, viser data basert på tilbakemeldinger en generell økning i arbeidsglede, selvtillit og motivasjon for ansatte som jobber på institusjoner som deltar. Road Worlds for Seniors får mye oppmerksomhet både lokalt og internasjonalt - noe som er med på å sette et positivt fokus på helsesektoren. 

Adjust cookies
Essential cookeis
Session cookies,
Performance cookies
Google Analytics,
Functional cookies
Targeting cookies
By using this website you accept the use of cookies. Set preferences or close this message